STYLOWE NUTY

Podczas warsztatów korzystamy z autorskiej książki p.t. Stylowe Nuty  oraz 8 zeszytów ćwiczeń (tworzące razem zbiór). Stylowe Nuty, które są obowiązkowe przy zapisie na cały cykl. Z materiałów korzystamy cały rok.

HASŁO PRZEWODNIE TO – TOLERANCJA – INNY NIE ZNACZY GORSZY

WARSZTATY

Dzięki naszym warsztatom dzieci będą mogły rozwijać swoją muzyczną inwencje twórczą oraz podstawowe zdolności muzyczne jak – słuch muzyczny, poczucie rytmu, poczucie tempa, dynamiki a także wrażliwość muzyczną.

Zastosowane przez nas różnorodne formy aktywności muzycznej (t.j. śpiewanie solfeży i piosenek/ granie na instrumentach i granie zespołowe/ ruch i taniec przy muzyce/ aktywne słuchanie muzyki/ tworzenie muzyki i nauka nut oraz wartości rytmicznych), będą mogły wyzwalać w dzieciach pozytywne emocje oraz kształtować różne dyspozycje i umiejętności.

Muzyka oddziałuje na dziecko wszechstronnie i przynosi wiele wychowawczych korzyści.
Z punktu widzenia rozwoju intelektualnego przyczynia się ona do rozwoju procesów poznawczych, ucząc dzieci słyszenia i słuchania. Kontakt z muzyką wpływa na rozwój jego uczuć i wrażliwość, daje mu możliwość uzewnętrzniania swoich nastrojów i wewnętrznych odczuć, może być przyczyną wielu estetycznych przeżyć i wzruszeń.

Muzyka i śpiew to forma ekspresji, wyrażania siebie, specyficzny język porozumiewania się. Dziecko poprzez ruch, dźwięk, słuchanie muzyki i śpiewanie piosenek ma możliwość twórczo działać. Aktywność muzyczna ma wszystkie cechy zabawy. Dzieci mogą podejmować działalność muzyczną spontanicznie lub z inicjatywy i inspiracji nauczyciela.

KSIĄŻKA Stylowe nuty

Poszczególne rozdziały książki ukazują różnych bohaterów i opowiadają ich historie oraz ciekawostki geograficzne i kulturowe.
Każdy z bohaterów pochodzi z innego kraju i ma swój ulubiony styl muzyczny, kolor i dźwięk. W ten sposób dzieci poznają różne style bądź skale muzyczne.

Nutka C –  CEDONIA – skala cygańska
Nutka D – DOROTKA – skala durowa
Nutka E – EMI – skala egipska
Nutka F – FRUNKY – styl funky
Nutka G – GRZEŚ – skala góralska
Nutka A – AKIKA – skala azjatycka
Nutka H – HASILIANA – skala hiszpańska
Nutka C – CEDO – skala chińska

GRA NA INSTRUMENTACH, IMPROWIZACJA, KOMPOZYCJA,

Znając konkretne dźwięki skali (tzw. składniki) dzieci uczą się tworzenia własnych melodii, charakterystycznych rytmów jak i improwizowania. Zyskują potrzebną wiedzę by stać się małymi kompozytorami.

ZESZYT ĆWICZEŃ stanowi uzupełnienie wiedzy muzycznej dotyczącej zapisu nut. Znajdziemy tu m.in.:

  • zagadnienia muzyczne
  • ćwiczenia solmizacyjne do śpiewania i piosenki
  • ćwiczenia rytmiczne do grania na dzwonkach na tubach/ pianinie
  • charakterystyczne motywy rytmiczne i melodyczne
  • ostinata muzyczne
  • ćwiczenia graficzne, rebusy, kolorowanki, wierszyki

 

CELE EDUKACJI MUZYCZNEJ

Cele muzyczne:
– rozbudzanie zamiłowania do muzyki,
– kształcenie wrażliwości muzycznej,
– rozwój podstawowych zdolności muzycznych: słuch wysokościowy, poczucie rytmu, tempo, pamięć muzyczna,
– kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych,
– nauka śpiewania piosenek,
– kształtowanie motoryki, sprawności i estetyki ruchu

Cele ogólne:
– rozwój procesów poznawczych (uwagi, spostrzegania, pamięci, wyobraźni oraz rozumowania),
– stymulowanie rozwoju inteligencji,
– polepszenie percepcji zmysłowej,
– budowanie poczucie własnej wartości,
– budowanie umiejętności samooceny, samokontroli,
– świadome współdziałanie oraz integracja w grupie.

Współpracujemy z placówkami.
Zaproś nas do przedszkola, szkoły, domu kultury.

Cena warsztatów – 45 -zł/ dziecko; rodzic/opiekun – gratis
Cena za materiały obowiązkowe:
– książka Stylowe nuty /40,-zł/
– 8 zeszytów ćwiczeń „Stylowe nuty” /200,-zł/

ZAPISY:  biuro@edumuzarte.pl
Aleksandra Konieczny : +48 734 446 181
Alina Adamczyk
 : +48 518 991 101