POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Polityka prywatności strony: edumuzarte.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Alina Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: EDUMUZARTE EDUKACJA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA ALINA ADAMCZYK,  ul. Katowicka 134b/12, 41-500 Chorzów, NIP: 6412311698, REGON: 368292701

 1. Jeśli masz pytania dotyczące Polityki prywatności lub ogólnie dotyczące przetwarzania danych osobowych do mnie: biuro@edumuzarte.pl
 2. EDUMUZARTE EDUKACJA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA przetwarza Twoje dane osobowe, które przekazujesz jej dokonując zapisów na zajęcia, zapisując się do newslettera lub na listę osób zainteresowanych określonym produktem/kursem, biorąc udział w webinarach /live’ach, kontaktując się mailowo, wchodząc w interakcje z  Edumuzarte za pośrednictwem mediów społecznościowych, przekazując opinie na temat produktów Edumuzarte.
 3. W zależności od celu, w jakim przekazujesz swoje dane, Edumuzarte może znać Twoje
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • wizerunek.

Zbieranie tych danych następuje w sposób dobrowolny, np. za pomocą telefonu, messengera, poczty, email, czy poprzez stosowne formularze. Sama wizyta na stronie edumuzarte.pl nie wymaga od Ciebie żadnych informacji ani danych osobowych.

 1. Niektóre narzędzia, z których korzysta Edumuzarte mogą zbierać na Twój temat informacje takie jak:
 • adres IP,
 • przybliżona lokalizacja,
 • urządzenie,
 • system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, z których korzystasz,
 • płeć,
 • przedział wiekowy,
 • zainteresowania,
 • czas spędzany na stronie Edumuzarte,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • inne działania podejmowane w ramach strony Edumuzarte.

Informacje te nie są przez Edumuzarte zestawiane z Twoimi danymi osobowymi i nie pozwalają na Twoją identyfikację, za wyjątkiem sytuacji, gdy zapisałaś się do Newslettera. W tym przypadku Twoje imię oraz adres e-mail zestawiane są z informacjami na temat korzystania przez Ciebie ze stron Edumuzarte, które to informacje są następnie wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji odnośnie kierowanych do Ciebie treści w ramach komunikacji mailowej.

 1. Podsumowując, Twoje dane osobowe mogę zbierać i przetwarzać później w celach:
 2. a) odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś/łaś, napisałeś/łaś lub poprosiłeś/łaś o przygotowanie oferty)
 3. b) marketingu własnych produktów (jeśli jesteś moim Klientem, to przetwarzania danych na cele marketingowe mogę dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, korzystając z narzędzi do remarketingu czy plików cookies; w pozostałych przypadkach działalność marketingowa opiera się na Twojej zgodzie).
 4. c) przesyłania newsletterów – jeśli wyraziłeś/łaś na to zgodę
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być:
 6. a) twoja prośba, przed zawarciem z Edumuzarte umowy – jeśli piszesz lub dzwonisz do mnie z zapytaniem
 7. b) potwierdzenie zapisu na zajęcia lub zakup produktu – jeśli jesteś moim Klientem
 8. c) twoja zgoda – jeśli wyraziłeś/łaś chęć otrzymywania newsletterów lub na kontakt telefoniczny
 9. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:
 • hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury,
 • dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie w sklepie,
 • system płatności internetowych – Przelewy24
 • dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania – w ramach tego narzędzia dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy przesyłasz formularz widoczny na stronie lądowania,
 • dostawca chmur obliczeniowych – w ramach chmur dochodzi do przechowywania Twoich danych osobowych,
 • biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
 • kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane.

III Twoje Prawa

 1. Twoje dane będę przetwarzać do momentu zakończenia naszej korespondencji albo czasu wykonywania między nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. W przypadku newsletteru Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej mi zgody na ich przetwarzanie.
 2. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem

Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym
 • przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: biuro@edumuzarte.pl
 2. Zapewniam poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniam podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

IV Zbieranie danych przy zapisie na newsletter

 1. Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e[1]mail.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
 3. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 4. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.
 6. Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

V Zbieranie danych przy zapisie na listy zainteresowanych

 1. Niezależnie od newslettera, możesz zapisywać się na listy osób zainteresowanych poszczególnymi kursami/ zajęciami/produktami. Zapis wymaga podania imienia oraz adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na listę. 2. Dane przekazane nam podczas zapisu na listę wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji związanych z danym kursem/zajęciami/produktami, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się na listę.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji o kursie/zajęciach/produkcie, kontaktując się ze mną.4. Pomimo wypisania się z listy, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci mailingów, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z mojej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię, że z uwagi na mój uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usunę Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie wiadomości.
 4. Wykorzystywany przeze mnie system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

VI Zbieranie danych w przypadku kontaktu ze stroną: www.edumuzarte.pl

 1. Kontaktując się z Edumuzarte, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mój uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

VII Zbieranie danych – Social Media

 1. Obserwując profilowe społecznościowe Edumuzarte, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzę Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiuję danych z profili społecznościowych do mojej bazy. Przetwarzam je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.

VIII Zbieranie danych – opinie o usługach i produktach

 1. Przekazując mi swoją opinię na temat usługi czy produktu Edumuzarte, podajesz swoje imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie załączasz swoje zdjęcie.
 2. Przetwarzam te informacje na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu archiwizacji opinii oraz jeżeli podejmę taką decyzję, rozpowszechniania jej w ramach moich działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem Internetu. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na takie działania, co sprawi, że usuniemy Twoją opinię z mojej bazy.

IX Zbieranie danych – pliki cookie

 1. Przy okazji Twojej pierwszej wizyty na mojej stronie zbieram w sposób automatyczny niektóre Twoje dane. Są one zbierane przez tzw. Pliki „cookies” – CIASTECZKA
 2. Korzystając z mojej strony z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 3. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

X Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20.04.2023 r.